Kako pomoći roditeljima koji treba da odu u starački dom?

Kako pomoći roditeljima koji treba da odu u starački dom?

Kada naši roditelji dođu u godine kada im je potrebna pomoć, a mi ne možemo, iz raznih razloga da je pružimo, jedno od najboljih rešenja jesu domovi za stara lica.

Saznajte kako da im pomognete u ovoj veoma važnoj životnoj promeni.

Seldiba roditelja u dom za stara lica

  1. Najpre treba da razgovarate sa njima. Napravite spisak svih „za“ i „protiv“ stavki za odlazak u dom za stara lica. Važno je objasniti roditeljima kako će život u staračkom domu funkcionisati i ne donositi nikakve odluke bez njihovog odobrenja.
  2. Pokažite empatiju! Ovo je velika promena u životu svakog seniora i imajte saosećanja.
  3. Ma koliko je moguće, uključite roditelje u proces selidbe, od izbora doma, prikupljanja dokumentacije, preko pakovanja i konačne selidbe.
  4. Sama selidba, kao što svi znamom može biti i te kako stresna. Potrudite se da vaši roditelji spakuju sve što požele, a naročitu pažnju obratite na sitnice koje imaju meotivnu vrednost, kao što su albumi sa fotografijama, omiljena odeća i sl.

  1. Dan selidbe! Potražite pomoć prijatelja ili agencije za selidbe. Imajte maksimalno strpljenja, jer će ovo i te kako biti stresno kako za vas, tako i za vaše roditelje.
  2. Potrudite se da soba u domu za stara lica podseća na dom. Donesite omiljene knjige, ramove sa fotografijama porodice itd.
  3. Očekujte da možda roditelji neće odmah biti zadovoljni, jer je uistinu nastupila velika promena. Ostavite da vreme odradi svoje, jer je svakom neophodan period aklimatizacije.
  4. U prvih nekoliko nedelja, budite u stalnom kontaktu sa roditeljima, ako već ne možete da ih posećujete.
  5. Takođe, budite u kontaktu i sa osobljem na dnevnom nivou.
  6. Nakon perioda prilagođavanja, budite prisutni u ovom novom poglavlju vaših orditelja, slušajte ih i pokušajte da imate razumevanja.

 

 

About the Author

Comments are closed.