Нацрт уговора о статусној промени припајања установе социјалне заштите дом за пензионере и стара лица MASS GREEN HOUSE из Петроварадина можете погледати у следећем документу:NACRT UGOVORA PRIPAJANJE