Glavna razlika između demencije i Alchajmerove bolesti

Glavna razlika između demencije i Alchajmerove bolesti

Ljudi često smatraju da su demencija i Alchajmerova bolest isto oboljenje, ali zapravo postoji ogromna razlika u ova dva poremećaja.

Alchajmerova bolest i demencija su i dalje misterija u naučnim krugovima. Iako su u pitanju slična oboljenja, često se mešaju u svakodnevnom govoru. Prema naučnicima, demencija predstavlja oboljenje mozga koje utiče na komunikaciju i obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

S druge strane, Alchajmerova bolest je VID DEMENCIJE koji utiče na ODREĐENE DELOVE MOZGA koji kontrolišu misli, memoriju i jezik.

Pored Alchajmerove bolesti, u tipove demencije spadaju i Parkinsonova bolest, Hantingtonova bolest kao i Creutzfeldt-Jakob oboljenje.

Alchajmerova bolest ogleda se u poteškoćama sa mislima, govorom i opšta konfuzija, a dijagnostifikuje se nakon obavljanja analiza i testova.